Pris

Fasadputsning       350kr 25 kvm.m.


Terrass putsning   400kr för 1-15 kvm.m.
         500kr för 16-25 kvm.m.
               Mer än 26 kvm.m. individuellt.

Priser efter ROT avdrag
incl. moms